Gastouderopvang waar sfeer en gezelligheid voorop staan.

Ons inspectierapport

Onlangs hebben we wederom onze jaarlijkse GGD inspectie gehad. We mogen u laten weten dat we wederom goedgekeurd zijn als gastouderbureau. Hieronder vindt u het gehele inspectierapport.

Bestand bekijken

Wat is de taak van de GGD in deze?
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom in opdracht van de gemeente regelmatige inspecties uit. Gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen. Ouders hebben alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het gastouderbureau en de gastouder waarvan zij gebruik maken in dit landelijk register zijn geregistreerd. Het GGD inspectieprotocol is gebaseerd op:

  • Kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang
  • Eisen uit de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang
  • Wet Klachtrecht CliĆ«nten Zorginstellingen.

Inhoud inspectieprotocol
De toetsingskaders van de GGD bestrijken een aantal domeinen:

  • Ouders
  • Informatie
  • Gastouders
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Pedagogisch beleid en praktijk
  • Klachten

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.